Weidmuller

Temat: Wyprawa kijowska
...ją bada. Nie, nie znam obiektywnej kroniki z XII wieku, ale to nie oznacza, że powinniśmy je traktować jako w pełni wiarygodne źródła. I nikt ich tak nie traktuje widziałeś kiedyś podręcznik do historii, w którym byłyby tylko wypisy ze źródeł? Każdy historyk weryfikuje opisane w źródłach wydarzenia stara się znaleźć potwierdzenie tego wydarzenia w źródle innym niezależnym. Po takich analizach historycy doszli do wniosku, że kronika Galla jest wiarygodna, a brak obiektywizmu nie przekreśla jej wiarygodności.
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=3735Temat: Co czytamy najchętniej
kronika galla? obowiazkowo? studia polnistyczne sie odzywaja?:>
Źródło: wisterial.fora.pl/a/a,79.html


Temat: Wiara, Nadzieja i ... (16)
...dotrze do końca i nie będę już mogła cieszyć się kreowanym przez ciebie światem odnajdując tam to, czego sama nigdy nie poznałam... Mam nadzieję, że nie bedzie to twoje jedyne opowiadanie... Zanim jednak doczekam się kolejnego, bez wątpienia zadowolę się nastęną częścią tego cuda... Pozdrawiam gorąco Sweet for you P.S. O tak tak wiem co to czytanie mało interesujących książek... O chociażby Kronika Galla Anonima, która mówiąc szczerze wciąż na mnie czeka ... Gdyby tak można samemu wybrać co chce się czytać rwónież na studiach... Byłoby cudownie ...
Źródło: thpoland.fora.pl/a/a,6037.html


Temat: Zabicie Św. Stanisława
...faktów o czasach saskich czy li tylko kostiumem przy pomocy którego twórca opowiadał o współczesnych mu czasach? Czy kronika W. Kadłubka nie przypomina takiej historycznej maski czy też kostiumu? Ależ tak bo już we wstępnie do niej, jej twórca o tym mówi. Z tego też względu raczej bym zalecał wstrzemięźliwość w cytowaniu literatury W. Kadłubka jako źródła historycznych faktów tym bardziej , że szkielet tej kroniki stanowi jakby kronika Galla Anonima. Czasami twórcy to mają do siebie , że uważają , że dla jednego zdania np. W jaki sposób na przykład
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=68


Temat: Wyprawa kijowska
Historyk powinien odkrywać wszelkie strony danych wydarzeń czy postaci. Puk, puk Tofiku to jest XII wiek a Gall to nie historyk (takowego zawodu wówczas nie było) tylko kronikarz, znasz jakąkolwiek kronikę z tamtych czasów, którą można uznać za obiektywną? Powstawały one po to by chwalić władców, ich czyny, opiewać jakieś wydarzenia i z obiektywizmem nie mają wiele wspólnego natomiast mogą być rzetelne i prawdziwe lub tworzące legendy, kronika Galla jest w tej pierwszej grupie. A poza tym coś takiego jak obiektywizm nie istnieje, już Ci to kiedyś wyjaśniałem, chyba nieskutecznie.
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=3735


Temat: Zagadki Historyczne: Faza Druga
...nie mógł wyszczerbić swojego miecza o Złotą Bramę, gdyż w 1018r owa jeszcze nie powstała). Działo się to podczas wojny pomiędzy wojną Polską a Rusią (1017-1018) a sama wyprawa Chrobrego na Kijów miała na celu osadzenie na tronie kijowskim Świętopełka (zięć Bolesława Chrobrego). Podobno "szczerbiec" powstał znacznie później, pomiędzy XII a XIII wiekiem. Jednak brak na to jednoznacznych dowodów (identycznie ma się sprawa z kroniką Galla) EDIT: cholerka, kolega przede mną mnie ubiegł.... (niepotrzebnie się rozpisałem Jednak to prawda, że milczenie jest złotem )
Źródło: forum.cdaction.pl/index.php?showtopic=67035


Temat: historia średniowiecza - polska
...który obejmował wszystkie stany i nie słabł aż do końca XVIII wieku. Wtedy to Tadeusz Czacki odkrył nieznany dotąd odpis kroniki Galla Anonima, którego treść zachwiała poglądem na niezaprzeczalną świętość Stanisława. „To bowiem wielce mu zaszkodziło, gdy przeciw grzechowi grzech zastosował, gdy za zdradę wydał biskupa na obcięcie członków.” – odpowiedni fragment w tłumaczeniu Romana Grodeckiego. Jako że kronika Galla zasadniczo uznawana była za wiarygodniejszą, powoli i systematycznie zaczęły narastać wątpliwości co do przekazu tradycji kadłubkowej. Oczywiście, nie od razu i nie wszyscy dokonali takiego zwrotu – długo spierano się chociażby o użyte przez kronikarza słowo „traditor”. Czacki i wielu innych badaczy interpretowało je jednoznacznie jako „zdrajca”, ale już na przykład Lelewel...
Źródło: historiarchiwalna.fora.pl/a/a,25.html


Temat: nazwa "Wieluń" - etymologia, łacina i inne języki.
...Właśnie dlatego, że "początkowa nazwa nie kojarzyła się wcale z jeleniem", nie można wywodzić od "wielu jeleni" nazwy miasta. Ale po kolei i bez nerwów. Oto jak o etymologii Wielenia pisał profesor Kazimierz Rymut w swojej książce Nazwy miast Polski: "W średniowieczu nazwa notowana była najczęściej w formie Wieleń (Welen 1224, Velen 1235, Welen 1257). Spotyka się jednak zapisu typu Welun ( Kronika Galla Anonima z pocz. XII w.), Welem (1213), Welim (1216). Forma Wieleń sugeruje, że nazwa pochodzi od nazwy osobowej Wielan; utworzona za� została za pomocą sufiksu dzierżawczego -jь. Nazwa osobowa pochodzi od imion złożonych typu Wielimir. Nie jest jednak wykluczone, że nazwa pierwotnie brzmiała Wieluń (jak sugerowałby zapis z Kroniki Galla Anonima) czy Wielim (zapis z 1216 r.)" Zastanówmy się,...
Źródło: historiawielunia.fora.pl/a/a,272.html


Temat: Pelikan Script
Można prosić o jeszcze jedną próbkę pisma, która wyszła spod pióra Pelikan Script? Nie musi to być znowu coś aż tak wystrzałowego a'la kronika Galla. Trzeba się nieźle wypocić, aby osiągnąć efekt Witolda :]. To jak, ktoś coś wyskrobie?
Źródło: piorawieczne.fora.pl/a/a,1665.html


Temat: Sekcja mediewistyczna
UWAGA MEDIEWIŚCI W najbliższy piątek 15 grudnia o godzinie 17w sali numer 4 odbędzie się spotkanie sekcji mediewistycznej na którym zostaną wygłoszone 2 bardzo ciekawe referaty: Anny Czepik: „ Kronika Galla jako powieść rycerska.” i Pawła Figurskiego: „Działalność Grzegorza VII wobec ruchu moralnej odnowy Kościoła.” Zapraszamy – Sekcja mediewistyczna.
Źródło: ihuw.dmkhost.net/forum/index.php?showtopic=444


Temat: Zabicie Św. Stanisława
Czekaj czekaj - a kto kogo wydał na obcięcie członków Twoim zdaniem? Uważam - na podstawie dokumentu , który wspomina o konflikcie biskup - arcybiskup, czyli listu papieża Passchalisa II skierowanego do polskiego arcykapłana - że św. Stanisława skazał arcybiskup Gniezna. A dlatego daję pierwszeństwo temu dokumentowi a nie polskiej kronice, ponieważ Kronika Galla Anonima to tylko relacja osób sprawujących ówcześnie w Polsce władzę , którym to opowieściom kronikarz sprawił odpowiednią formę, a nie wyniki pracy badawczej samodzielnego historyka. Na to wskazuje zarówno dedykowanie kroniki arcybiskupowi Gniezna Marcinowi a także zaniechanie podania przez kronikarza swojego imienia przez co pewnie chciał podkreślić że był tylko narzędziem. Bolesław zabił Stanisława za to...
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=68


Temat: Zabicie Św. Stanisława
...niby na jakiej zasadzie można odrzucić papieską bullę która mówi o prawdopodobnych skutkach jakie mogły wyniknąć z takiego zdarzenia czyli informuje o skazaniu biskupa przez arcybiskupa? Czyż nie bliższe prawdy byłoby stwierdzenie, że oba dokumenty zawierają odmienną informację dotyczącą tego kto sądził biskupa Stanisława? Nie odrzucam a podważam. Pontificem to w pierwszym znaczeniu kapłan, nie arcybiskup. Pochylmy się nad kroniką Galla: Jak zaś doszło do wypędzenia króla Bolesława z Polski, długo byłoby o tym mówić; tyle wszakże można powiedzieć, że sam będąc pomazańcem [Bożym] nie powinien był [drugiego] pomazańca za żaden grzech karać cieleśnie. Wiele mu to bowiem zaszkodziło, gdy przeciw grzechowi grzech zastosował i za zdradę wydał [arcy]biskupa na obcięcie członków. My zaś ani nie usprawiedliwiamy [arcy]biskupa-zdrajcy, ani nie...
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=68


Temat: Motyw rycerza
Czytał,czytał ale chodzi mi o literaturę przedmiotu. Natomiast utwory jakie wybrałem do omawiania są następujące: -Pieśń o Rolandzie -Konrad Wallenrod - Kronika Galla Anonima -Trylogia -Pieśń o spustoszeniu Podola -Pieśń o obozie pod Żwańcem -Powrót posła -Pieśń o żołnierzach z weterplatte -Z lasu Myślę, że bedzie tego....
Źródło: dziwy.fora.pl/a/a,116.html


Temat: Wikipedia. Historyczny śmietnik?
...główna zaleta, to, że ma większą objętość - również. To jakiej jakości jest ta objętość, jest oceną w pełni subiektywną. Ja o Wikipedii mogę trochę złego powiedzieć* (m.in. jest tam sporo nieścisłości o Zygmuncie III, do tego brak bibliografii jakiejś większej bibliografii; poza tym radzę spojrzeć tutaj -> http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Niek%C5%82adzem autorowi albo coś się pomyliło albo nie wie kiedy się kończy kronika Galla Anonima), ale podziwiam zaangażowanie tych ludzi (zarówno lewicowych jak i prawicowych :wink: ), gdyby nie Wikipedia Internet byłby dużo uboższy i dużo mniej przydatny. Choć faktem pozostaje, że powoływanie się na Wiki w takich sprawach jak pisanie książki czy pracy magisterskiej, jest z lekka niepoważne. * - ale żeby była ścisłość, sam edytować nie chcę
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=7310


Temat: Zabicie Św. Stanisława
W jaki sposób na przykład 6. Kronika Galla Anonima potwierdza Twoje domniemania? Z innymi źródłami tak samo. Po prostu podałes listę wszystkiego co odnosiło się do tamtych czasów i tej sprawy (w sposób mniej lub bardziej potwierdzony) Twoja interpretacja jest bardzo naciągana i chyba sam zdajesz sobie z tego sprawę. Nie opiera jej żaden znaczący historyk. Nie potwierdzają jej źródła ( wszystko jest tylko domysłem) Choćbyś nie wiem jak bardzo chciał, nie jest ona...
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=68


Temat: Zabicie Św. Stanisława
Kronika Galla i kronika Kadłubka wyraźnie podają wygnanie jako efekt reakcji na zamordowanie biskupa. Kolega nie udowodnił, że jest inaczej. Do czasu, aż to uczyni nie możemy zatem brać pod uwagę tego listu. Czekam zatem na dowody, że król został wygnany przed 15 marca 1079.
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=68


Temat: Zabicie Św. Stanisława
Przecież , moja teoria opiera się na takich źródłach jak: 1. List papieża Grzegorza VII do króla Wegier Władysława 2. List papieża Paschalisa II do "Poloniensi archiepiscopo" 3. Węgierska "Ilustrowana Kronika" 4. Źródła mówiące o tym , że papież był w ostrym sporze z cesarzem z powodu przeprowadzanych przez Rzym reform 5. Źródła mówiące o tym , że Bolesław Szczodry był sprzymierzeńcem papieża 6. Kronika Galla Anonima 7. Kronika W. Kadłubka 8. Źródła mówiące , że Wł. Herman , stał się sprzymierzeńcem cesarza a Kościół w Polsce popadł w schizmę tzn. uznawał antypapieża Klemensa za prawowitego papieża, po opuszczeniu kraju przez Szczodrego 9. Źródła mówiące o tym, że Bolesław Szczodry poniósł śmierć 2/3 kwietnia 1081 lub 1082 roku, oraz że cesarz wiosną w roku 1081 wyruszył na Rzym 10. Źródła mówiące o tym ,...
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=68


Temat: BITWY KRZYWOUSTEGO W 1109 AD
...W tym samym roku król węgierski Koloman ściągnął z Niemiec brata Almusa, po czym także polecił wydrzeć mu oczy. Po śmierci Zbigniewa Krzywousty odprawił pokutę. Odosobnił się od ludzi, pościł, nosił włosienicę. Pielgrzymował do klasztoru św.Idziego na Węgrzech, także boso szedł do Gniezna, do grobu św.Wojciecha. Czy nękały go wyrzuty sumienia ? Czy może duchowieństwo rzuciło nań klątwę ? Nie jest to do końca jasne, a kronika Galla urywa się na roku 1113… Marek Baterowicz
Źródło: zwpsw.fora.pl/a/a,2827.html


Temat: Bolesław Krzywousty - ocena
...urazy, ale myślę, że za bardzo wierzysz Gallowi Anonimowi. Przeczytałem Kronikę Galla Anonimem (no tam może końcówki nie) i uważam, że jest ona pisana na prawdę strasznie bajkowo, wręcz mitycznie. Zauważ, że ani razu nie skrytykował w Księdze Bolka, a wyraźnie złe czyny, albo usprawiedliwał (często niedorzecznie), albo mówił o nich nie całkowicie (tłumaczył się np. - jednak mowa o tym zajęłaby tak dużo miejsca,że szkoda na to czasu). Kronika Galla jest po prostu pieśnią pochwalną ku dynastii Piastów i Bolesławowi Krzywoustemu, który jest cyt. "Księciem Północy, Dzieciem Marsowym". Zresztą wiele faktów jest wręcz na siłę często pisanych tak by było alegorią do Pisma Świętego. Gall tak już napisał Kronikę. Jest ona na pewno wielkim dziełe, wiele też w niej jest ciekawych wydarzeń, lecz jest zarazem bardzo subiektywna. Gall po prostu został prawd....
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=1963


Temat: Zabicie Św. Stanisława
Nie jest pewne, czy list Paschalisa II był adresowany to Arcybiskupa Gniezna. Kronika Galla i Kronika Wincentego Kadłubka to dwa podstawowe źródła do historii Polski, które odrzucasz. Sorry, Twoja teoria nie ma poparcia w źródłach. Causa finita.
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=68


Temat: książki
...tę książkę jak byłam w szpitalu, moze mam złe skojarzenia, ale booże jakie to było benzadziejne chyba nie bawią mnie takie zwroty akcji i poczucie humoru pana w tej ksiażce... a kilka lat później wypożyczyłam jego opowiadania... boskie. dobrze, że nie zwróciłam uwagi na autora, bo bym ich nie wzięła a aktualnie dobrowolnie i z dużą przyjemnością czytam różne książki dotyczące ostatnich piastów, a leży sobie u mnie jeszcze kronika galla anonima, ale to już chyba za jakiś czas, ten etap historii mam za sobą, a niech to chociaż pożyteczne bedzie
Źródło: placebo.fora.pl/a/a,16.html


Temat: Indywidualność w średniowieczu
...i bitwach [tzw. chancon de geste - pieśni o czynach], czy wreszcie utwory rzeczywiście ku chwale boskiej. Brak praw autorskich, wykonywanie cudzych utworów, nie tylko w miastach czy miasteczkach ale na dworach, nieco zmienianych przez kolejnych minstreli pozwala nam czasem tylko określić jednego z wykonawców albo z grubsza przypisać do jakiegoś rejonu, skąd dana pieśń pochodzi. Najslynniejsze polskie chancon de geste, o jakim wiemy to w zasadzie Kronika Galla Anonima, choć to ani Gall ani Anonim. To my teraz podejrzewamy że mógl być Francuzem, to my teraz nie znamy jego historii i skąd on do nas przybyl. Wtedy bylo to bardzo jasne, poza tym wiele takich osób bylo wówczas na chyba wszystkich dworach europejskich. Zupelnie inna sprawa jest taka że wiele utworów średniowiecznych jest znanych w odpisach, kolejnych kopistów, kopiowanych kolejny raz gdzieś na dworze czy klasztorze. Co do chwaly...
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=5150